My Love
is my  Strength
My Self-Respect and Courage is my Protection
         My Ability to Heal is my Empowerment

 

Susan Ashley

Spiritual consultant, author and healer

Channeling of Kassandra in Slovenia

with Susan Ashley

on 22 December 2019

THE GREAT AWAKENING – 2020 VISION

I am excited about this Channeling, because its content is just so positive and precisely what is needed to end the year on a happy vibration.

What is in store for 2020?

Kassandra will share with you what you can expect on a personal and planetary level for 2020. 

The collective connection is happiness, so we will be letting go as a group any vibration that holds us back from allowing the frequency of happiness into our lives. 

So now, you know why I am so excited about this very special evening on a wonderful vibrational day.

VELIKO PREBUJENJE – VIZIJA ZA 2020

Zelo se veselim tega kanaliziranja, ker bo njegova vsebina tako pozitivna in prav taka, kot jo potrebujemo, da končamo leto z vibracijo veselja.

Kaj nas čaka v letu 2020?

Kassandra vam bo povedala, kaj lahko pričakujete na osebni in planetarni ravni v letu 2020.

Skupinski vezni člen je veselje, zato se bomo kot skupina rešili vsake take vibracije, ki nam preprečuje, da bi vibraciji veselja dovolili, da vstopi v naša življenja.

Zdaj vam je torej jasno, zakaj se tako veselim tega posebnega večera, ki bo potekal na dan s čudovito vibracijo.

In love, light and truth,

                                                                      Susan Ashley

No upcoming events