top of page

Channeling of Kassandra in Slovenia

with Susan Ashley

on 22 December 2019

THE GREAT AWAKENING – 2020 VISION

I am excited about this Channeling, because its content is just so positive and precisely what is needed to end the year on a happy vibration.

What is in store for 2020?

Kassandra will share with you what you can expect on a personal and planetary level for 2020.

The collective connection is happiness, so we will be letting go as a group any vibration that holds us back from allowing the frequency of happiness into our lives.

So now, you know why I am so excited about this very special evening on a wonderful vibrational day.

VELIKO PREBUJENJE – VIZIJA ZA 2020

Zelo se veselim tega kanaliziranja, ker bo njegova vsebina tako pozitivna in prav taka, kot jo potrebujemo, da končamo leto z vibracijo veselja.

Kaj nas čaka v letu 2020?

Kassandra vam bo povedala, kaj lahko pričakujete na osebni in planetarni ravni v letu 2020.

Skupinski vezni člen je veselje, zato se bomo kot skupina rešili vsake take vibracije, ki nam preprečuje, da bi vibraciji veselja dovolili, da vstopi v naša življenja.

Zdaj vam je torej jasno, zakaj se tako veselim tega posebnega večera, ki bo potekal na dan s čudovito vibracijo.

In love, light and truth,

Susan Ashley

bottom of page